Onze voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Dating-profiel.com

Intellectueel eigendom van de teksten op de website
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dating Profiel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren.

Intellectueel eigendom van de geleverde teksten
De dienst die Dating Profiel levert bestaat uit een uniek, op maat gemaakt datingprofiel. De auteursrechten van dit tegen betaling geleverde datingprofiel, gaan na betaling over in handen van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag zijn of haar nieuwe profieltekst gebruiken en kopiëren en heeft daarvoor geen toestemming nodig van Dating Profiel.

Prijzen op de website
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dating Profiel te mogen claimen of te veronderstellen. Dating Profiel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dating-profiel.com op deze pagina.

Dating Profiel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 34375542. BTW nr: NL195270368B01. Adres: Stuyvesantstraat 7-1, Amsterdam. info@dating-profiel.com, 06 57 97 8552.